Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

02.01.2014 Anaesthesiology Intensive Therapy" na liście czasopism MNiSW
Szanowni Państwo,

Po raz pierwszy oficjalne czasopismo PTAiIT zostało umieszczone na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod tytułem angielskim "Anaesthesiology Intensive Therapy", zamiast pod polskim. Zmiana tytułu czasopisma w bazach danych (w tym PubMed, Scopus) ma na celu podniesienie jego rangi i zwiększenie liczby cytowań w czasopismach z listy filadelfijskiej.
Niestety, zmianie tytułu towarzyszyło jednocześnie zmniejszenie liczby punktów z 9 do 6. Ponieważ w ocenie Redakcji i Wydawcy jest to spowodowane nieuwzględnieniem cytowań pisma za 2012 rok, firma Via Medica zwróciła się do MNiSW o skorygowanie punktacji. O ewentualnych zmianach natychmiast Państwa powiadomimy.

Redakcja AIT