Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

15.04.2014 Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii  na dzień 16 maja 2014 roku w Gdańsku  (Centrum Medycyny Inwazyjnej GUMed - sale dydaktyczne Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ul. Smoluchowskiego 17, II piętro, 80-214 Gdańsk) o godzinie 15:30 (pierwszy termin) o godzinie 15:45 (drugi termin) z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie zebrania przez Prezesa PTAiIT
2.    Ustalenie liczby uczestników Walnego Zebrania Towarzystwa przez
Prezesa PTAiIT
3.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Towarzystwa
4.    Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Towarzystwa
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej
6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
7.    Podjęcie na wniosek Zarządu Głównego uchwał w sprawie nadania
członkostwa honorowego PTAiIT:
             a) Januszowi Andresowi
         b) Grażynie Durek
        c) Zeevowi Goldikowi
        d) Narinderowi Rawalowi
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Sekcji
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Załączniki: