Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

05.09.2016 Opłata za certyfikat EDAIC

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że opłata za wydanie certyfikatu poświadczającego zdanie egzaminu EDAIC dla osób, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT nie uległa zmianie i wynosi 300 PLN.

 

    Opłatę za certyfikat EDAIC I muszą wnieść WYŁĄCZNIE osoby, które nie są

członkami aktywnymi PTAiIT na dzień egzaminu, tj. 17 września 2016.

    Opłatę za certyfikat EDAIC II muszą wnieść WYŁĄCZNIE osoby, które nie są

członkami aktywnymi PTAiIT na dzień przystąpienia do egzaminu EDAIC II.

    Członkowie aktywni Towarzystwa oraz osoby, które przystąpią do PTAiIT do

dnia egzaminu, są zwolnione z opłaty.

 

Opłatę proszę przekazać na konto:

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawa, ul.

Niedźwiedzia 29B

Bank PeKaO S.A.

46 1240 6218 1111 0000 4620 7302

z dopiskiem opłata za certyfikat EDAIC I lub EDAIC II