Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

27.10.2017 Uwagi PTAiIT do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii uważa, iż ww. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia jest w jego istotnej części - w której ustalono, iż pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku lekarza nie będzie obejmowało dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. (§ 2 zmienianego rozporządzenia) - nie do zaakceptowania!

W procedowanym projekcie – niesłusznie, a nawet szkodliwie dla lekarzy stażystów - zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną przy jednoczesnym wyłączeniu z kształcenia na stażu podyplomowym umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

W opinii Zarządu Głównego PTAiIT powyższe rozwiązanie jest szczególnie wadliwe w zakresie jakim powinno się odbywać pogłębianie wiedzy o udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarzy odbywających staż podyplomowy w szpitalach.

Z poważaniem

Mariusz Piechota

Sekretarz ZG PTAiIT

Załączniki: