Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

14.07.2009 Ważna informacja dla zdających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii w sesji jesiennej 2009 roku. Zgodnie z umową podpisaną w dniu 26 czerwca 2009 r. przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) oraz Europejskie Towarzystwo Anestezjologii (ESA), warunkiem przystąpienia do Części II Europejskiego Dyplomu z Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDA Part II) jest uzyskanie certyfikatu PTAiIT.
Informujemy, że PTAiIT zapłaciło ESA opłatę rejestracyjną w wysokości 100 Euro za każdą osobę, która zgłosiła się do egzaminu w sesji jesiennej 2009 roku. Dodatkowo PTAiIT zapłaci ESA 20 Euro za każdą osobę, która przystąpi do egzaminu specjalizacyjnego. W tej sytuacji, każda osoba zdająca egzamin, która chce uzyskać certyfikat PTAiIT upoważniający do zdawania części II EDA, musi zwrócić PTAiIT uiszczoną opłatę w wysokości 120 Euro do dnia 20 września 2009 roku.

Kwotę 120 Euro należy przelać gotówką na w/w konto PTAiIT. Osoby, które udokumentują terminowe i nieprzerwane uiszczanie składek członkowskich w PTAiIT przez okres ostatnich 6-ciu lat są zwolnione z w/w opłaty.

Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes PTAiIT