Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

18.10.2016 Opłata za certyfikat EDAIC
Szanowni Państwo,

Informujemy, że opłata za wydanie certyfikatu poświadczającego zdanie egzaminu EDAIC dla osób, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT nie uległa zmianie i wynosi 300 PLN.

•    Opłatę za certyfikat EDAIC I oraz  EDAIC II muszą wnieść WYŁĄCZNIE osoby, które nie są członkami aktywnymi PTAiIT na dzień egzaminu.
•    Po wniesieniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres kardanest@sum.edu.pl. Jeśli adres wysyłki jest inny niż podany w rejestracji do egzaminu proszę przesłać również informację o zmianie adresu. Certyfikaty zostaną wysłane listem poleconym priorytetowym w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości
•    Członkowie aktywni Towarzystwa oraz osoby, które przystąpią do PTAiIT do dnia egzaminu, są zwolnione z opłaty. Certyfikaty zostaną wysłane na adres podany w rejestracji do egzaminu do dnia 20.10.2016

Opłatę proszę przekazać na konto:
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawa, ul. Niedźwiedzia 29B
Bank PeKaO S.A.
46 1240 6218 1111 0000 4620 7302
z dopiskiem opłata za certyfikat EDAIC I lub EDAIC II