Proszę czekać...
zamknij

Odpowiedź na list do Kanclerza B.Poniedziałka

Poznań, dnia 22 czerwca 2007 r.


Pan prof. dr hab. Leon Drobnik
Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Profesorze,

Przedstawiłem J.M. Rektorowi, prof. dr hab. Grzegorzowi H. Bręborowiczowi, treść naszych rozmów, dotyczących zbiorów Muzeum Polskiego Towarzystwa Anestezjojogii i Intensywnej Terapii, a także pismo Pana Profesora w tej sprawie.

Ze względu na okres wakacyjny, na początku września tego roku spróbujemy znaleźć korzystne rozwiązanie tego zagadnienia przez zespół w składzie: prof. dr hab. Witold Jurczyk, dr Mirosława Niziurska (osoby zaproponowane przez Pana Profesora), prof. dr hab. Roman Meissner, mgr Anna Poniedziałek (Kierownik Muzeum). Pozwolę sobie również wziąć udział w tych rozmowach.

Łączę wyrazy szacunku
  Kanclerz
  mgr Bogdan Poniedziałek