Proszę czekać...
zamknij

Zarząd Główny

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII

zarzad/P_Knapik_plakat.JPG

PREZES
Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik

Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
tel.:  32-373 37 24
tel./faks: 32 -273 27 31
e-mail kardanest@sum.edu.pl

zarzad/Prof_Kusza.jpg

PREZES ELEKT
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: 52- 585 47 50
faks:  52- 585 40 22
e-mail: kikanest@cm.umk.pl

zarzad/mwujtewicz.jpg

PREZES UBIEGŁEJ KADENCJI
Prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel.: 58 349 32 70
fax.: 58 346 32 90
e-mail: mwuj@gumed.edu.pl
zarzad/Krzych.jpg SEKRETARZ
Dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
tel.: 32 37 33 724;
fax.: 58 346 32 90
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

zarzad/Dr_Bojko.JPG

SKARBNIK
Dr n. med. Józef Bojko

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Wojewódzki w Opolu
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel.:  77- 44 333 86
e-mail: jbojko@interia.pl
zarzad/Misiolek.jpg CZŁONEK ZARZĄDU
Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. 3 Maja 13-15
41-800 Zabrze
tel./fax:  32 37 04 593
e-mail: katanestz@sum.edu.pl

zarzad/Radoslaw_O.jpg

CZŁONEK ZARZĄDU
Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel.: 58 349 32 81; 58 349 32 70
tel. kom.: 504 121 151
fax.: 58 346 32 90
e-mail: r.owczuk@gumed.edu.pl

 zarzad/Mikaszewska-Sokolewicz.jpg
CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. W. Lindleya 4
02-005 Warszawa
tel.: 22 502 17 21
fax.: 22 502 21 03
e-mail: malgorzata.mikaszewska-sokolewicz@wum.edu.plzarzad/mpiechota.jpg CZŁONEK ZARZĄDU
dr hab. n. med. Mariusz Piechota

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5; 91-347 Łódź
Tel./ Fax 0048 42 2516294 (sekretariat)
e-mail.: mariuszpiechota.lodz@gmail.com


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Dr hab. n. med. Lidia Łysenko (Wrocław) – Przewodnicząca
Dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań) - Członek
Dr Ewa Jasek (Warszawa) – Członek
Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski (Warszawa) – Członek
Dr n. med. Jakub Śmiechowicz (Wrocław) - Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek (Wrocław) - Przewodnicząca
Prof. dr hab. n. med. Michał Gaca (Poznań) - Członek
Prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech (Katowice) - Członek
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki  (Warszawa) - Członek
Prof. dr hab. n. med.  Janina  Suchorzewska (Gdańsk) - Członek