Proszę czekać...
zamknij

Kalendarz spotkań

24.09.2009 Posiedzenie ZG PTAiIT sie w dniu 24 września o godz 13 w Krakowie Posiedzenie odbędzie się w dniu 24 września 2009 roku w Centrum Konferencyjnym „Witek” w Krakowie Modlniczka, ul Handlowców 14 w godz. 13.00-14.00 przy okazji IV Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl
Program 12-tego posiedzenia  Zarządu Głównego PTAiIT :

  • Przyjęcie sprawozdania z 11-tego posiedzenia ZG PTAiIT z dnia 05 sierpnia 2009 roku (J Andres)
  • Informacje o stanie członków (lista członków) i wpłat członkowskich PTAiIT (lista wpłat) oraz opłat na EDA cześć I na rok bieżący oraz podjęcie uchwały o wezwaniach do uregulowania składek członkowskich (E. Jasek, M. Mikaszewska,    J Andres)
  • Uchylenie Uchwały Nr 1 z dnia 5 sierpnia 2009 roku o zwołaniu walnego zgromadzenia członków PTAiIT     (J Andres)
  • Projekt Certyfikatu PTAiIT  uprawniającego do przystąpienia do Części II EDA (J. Andres)
  • Funkcjonowanie stron www.anestezjologia.org.pl i www.znieczulenie.org.pl (W Machała)
  • Dyskusja na temat patronatu PTAiIT (J. Andres)
  • Informacja na temat korespondencji do ZG (J. Andres)
  • Wolne wnioski

Prof. Janusz Andres
Prezes PTAiIT