Kadencja 2021-2024

Sprawozdanie z 1. posiedzenia ZG PTAiIT – 28.10.2021 r. Kraków (Kadencja 2021-2024)"

Sprawozdanie z 2. posiedzenia ZG PTAiIT – 27.01.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 3. posiedzenia ZG PTAiIT – 28.02.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 4. posiedzenia ZG PTAiIT – 14.03.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 5. posiedzenia ZG PTAiIT – 21.03.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 6. posiedzenia ZG PTAiIT – 22.04.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 7. posiedzenia ZG PTAiIT – 10.06.2022 r. (Kadencja 2021-2024)