Opublikowany: 23/03/2022

Wspomnienie dr n.med. Małgorzaty Manowskiej

mm

Dnia 17 marca 2022 roku, pełniąc dyżur na swoim ukochanym oddziale, zmarła nagle dr n. med. Małgorzata Manowska. Gosia zaczęła pracę w Centrum Zdrowia Dziecka w 1991 roku i pozostała swojemu szpitalowi wierna do końca.

Dr Manowska pracę zawodową zaczęła na Śląsku jako pediatra. Anestezjologia dziecięca była naturalną kontynuacją jej wczesnych zainteresowań. Za swój podstawowy obszar zainteresowania wybrała intensywną terapię okołooperacyjną, dzięki czemu miała okazję współpracować z wybitnymi przedstawicielami innych dyscyplin zabiegowych. Początkowo pracowała pod kierunkiem dr Małgorzaty Kuliszewskiej, a następnie została jej następczynią na stanowisku kierownika Oddziału Pooperacyjnego. Rozwinęła oddział w jedną z najnowocześniejszych i prawdopodobnie największą jednostkę zajmującą się opieką okołooperacyjną w Polsce. Dr Manowska z zespołem wdrożyła szereg nowatorskich metod leczenia, takich jak pooperacyjna wentylacja nieinwazyjna noworodków i niemowląt, złożone wielospecjalistycznie leczenie niewydolności wielonarządowej metodami pozaustrojowymi, w tym natlenianiem pozaustrojowym, czy też dializą albuminową. Wentylacja nieinwazyjna stała się też tematem jej rozprawy doktorskiej. Obok pracy klinicznej zajmowała się również pracą naukową, biorąc udział we wspólnych badaniach z innymi klinikami CZD i publikując wyniki swoich prac w czasopismach naukowych. Była aktywnym członkiem Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Opublikowała, jako pierwszy autor, Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie znieczulenia ogólnego dzieci do 3. roku życia. Dr Manowska przez kilka lat kierowała całą Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wykazując na tym polu nieprzeciętny talent organizatorski. Zawsze życzliwa i pomocna, nie zapominała o ludzkim wymiarze kierowania zespołem, dbając o warunki pracy i rozwój zawodowy swoich współpracowników. Wyszkoliła wielu anestezjologów kilku pokoleń naszej specjalności.

Zawsze pozostanie w naszej pamięci.