Proszę czekać...
zamknij

Projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie zmiany statutu Towarzystwa (19 lutego 2010 r.).