Uchwała ZG PTAiIT w sprawie projektu kształcenia lekarzy innych specjalności w zakresie intensywnej terapii