Opublikowany: 28/06/2023

Mamy to!!

baloniki

Koleżanki i Koledzy, 

w dniu dzisiejszym nasze czasopismo "Anaesthesiology Intensive Therapy" dołączyło do prestiżowego grona periodyków posiadających IF. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego wkładu pracy wszystkich dotychczasowych Redaktorów Naczelnych, Zarządów PTAiIT oraz całego środowiska. W tym wyjątkowym dniu chciałbym szczególnie podziękować profesorom Andrzejowi Nestorowiczowi oraz Radosławowi Owczukowi za ich trud i zaangażowanie, które bezpośrednio przełożyło się na ostateczny sukces. Mam pełną świadomość tego, że czeka nas mnóstwo pracy, aby utrzymać wysoki poziom czasopisma i móc myśleć nie tyle o utrzymaniu przyznanej punktacji, lecz o jej zwiększeniu w przyszłości. 

 

Z wyrazami szacunku. 

Redaktor Naczelny 

 

Mirosław Czuczwar