Oddziały PTAiIT

oddzial

Oddział: Wrocław
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: prof. Lidia Łysenko e-mail:  Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Wice-przewodniczący: dr Jakub Śmiechowicz
    Sekretarz: lek. Jarosław Kędziora
    Skarbnik: dr Beata Ciszewicz


Adres:
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 1a
50-368 Wrocław

Telefon: (71) 784-21-37

oddzial

Oddział: Bydgoszcz
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: dr n.med. Robert Włodarski
    Wice-Przewodniczący: dr n.med. Przemysław Jasiewicz
    Sekretarz: dr Bartosz Kozłowski
    Skarbnik: dr Kaja Landowska

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Adres:
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
im. płk prof. Stanisława Pokrzywnickiego
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz

 

oddzial

Oddział: Lublin
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: dr hab. Mirosław Czuczwar, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Wice-przewodniczący: dr Tomasz Kraczkowski
    Sekretarz: dr Beata Rybojad
    Skarbnik: dr Jerzy Paluszkiewicz


Adres:
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SPSK Nr 1
ul. Staszica 16
20-081 Lublin

Telefon: (81) 532-27-13

oddzial

Oddział: Łódź
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: dr hab. Waldemar Machała
    Wice-przewodniczący: dr Elżbieta Jaszczuk
    Sekretarz: dr Norbert Wachowicz
    Skarbnik: dr Jadwiga Hilewicz-Suzin


Adres:
II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź

Telefon: (42) 639-35-01

Strona internetowa: www.machala.info/site,122.html

oddzial

Oddział: Warszawa
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: dr hab. Janusz Trzebicki, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Wice-przewodniczący: dr Piotr Nowakowski
    Sekretarz: dr Magdalena Mierzewska-Schmidt
    Skarbnik: dr Agata Adamczyk


Adres:
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Telefon: (22) 502-17-21

Strona internetowa: www.ptaiit.waw.pl

oddzial

Oddział: Kraków
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: dr hab. Rafał Drwiła, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Wice-przewodniczący: dr Wojciech Serednicki
    Sekretarz: dr Paweł Krawczyk, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Skarbnik: lek. Wojciech Mudyna


Adres:
Oddział Intensywnej Terapii Pooperacyjnej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMUJ
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

Telefon: (12) 614-33-24

Strona internetowa: www.anestezjologia.wl.cm.uj.edu.pl/

oddzial

Oddział: Białystok
Zarząd oddziału:

    Osoba kontaktowa: dr Sławomir Czaban, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email


Adres:
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Szpitalna
15-274 Białystok

oddzial

Oddział: Gdańsk
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: dr Anna Dylczyk-Sommer, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Wice-przewodniczący: lek. Wojciech Wenski
    Sekretarz: dr Paweł Twardowski
    Skarbnik: lek. Katarzyna Zawadzka-Kaczmarek


Adres:
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, UCK Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Telefon: (58) 349-32-70

oddzial

Oddział: Zabrze
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: dr n. med. Jakub Śmiechowicz
    Wice-przewodniczący:  dr hab. n. med. Łukasz Krzych
    Sekretarz: lek. Piotr Czempik
    Skarbnik: lek. Artur Adamiec


Adres:
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

oddzial

Oddział: Kielce
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: lek. Michał Domagała, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Wice-przewodniczący: lek. Jacek Janowski
    Sekretarz: lek. Wojciech Gola
    Skarbnik: lek. Monika Kęsik


Adres:
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wojewódzki Szpital  Zespolony
25-736 Kielce ul.Grunwaldzka 45

Telefon: (41) 390-22-91

Strona internetowa: www.ptaiit.info

 

oddział

Oddział: Olsztyn
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: lek. Bułat Tuyakov, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Wice-przewodniczący: lek. Lidia Glinka
    Sekretarz: lek. Małgorzata Braczkowska
    Skarbnik: lek. Magdalena Gudalewska


Adres:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, WSS w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

Telefon: (89) 538-62-25

oo

Oddział: Poznań
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Grześkowiak, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Wice-przewodniczący: dr Agnieszka Pietrzak, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Sekretarz: lek. Andrzej Warząchowski, e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Skarbnik: lek. Grzegorz Anczykowski


Adres:
Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Marii Magdaleny 14
61-668 Poznań

Telefon: (61) 668-78-36

od

Oddział: Szczecin
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: prof. Maciej Żukowski : Kliknij, aby zobaczyć adres email
    Wice-przewodniczący: dr Katarzyna Kotfis
    Sekretarz: dr Jowita Biernawskia
    Skarbnik: dr Łukasz Szydłowski


Adres:
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć PUM
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

Telefon: (91) 466-11-44