Kadencja 2017-2020

Sprawozdania z 8. posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 5 czerwca 2019 roku wraz z uchwałami (Kadencja 2017-2020).

Sprawozdania z 7. posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 28 lutego 2019 roku wraz z uchwałami (Kadencja 2017-2020).

Sprawozdania z 6. posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 28 lutego 2019 roku wraz z uchwałami (Kadencja 2017-2020).

Sprawozdania z 5. posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 29 listopada 2018 roku wraz z uchwałami (Kadencja 2017-2020)

Sprawozdanie z 4. posiedzenia ZG PTAiIT w Sopocie w dniu 18.05.2018 r. (Kadencja 2017-2020).

Sprawozdanie z 3. posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 13 marca 2018 roku w Warszawie (Kadencja 2017-2020).

Sprawozdanie z 2. posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 12 grudnia 2017 roku w Warszawie (Kadencja 2017-2020).

Sprawozdanie z 1. posiedzenia ZG PTAiIT – 10.10.2017 r. Warszawa (Kadencja 2017-2020).