Kadencja 2011-2014

Sprawozdanie z 12 Posiedzenia ZG PTAiIT

Załączniki

Sprawozdanie z 11 Posiedzenia ZG PTAiIT

Załączniki

Sprawozdanie z 10 Posiedzenia ZG PTAiIT