Kadencja 2021-2024

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 30 sierpnia 2021r.

Sprawozdanie z 1. posiedzenia ZG PTAiIT – 28.10.2021 r. Kraków (Kadencja 2021-2024)"

Sprawozdanie z 2. posiedzenia ZG PTAiIT – 27.01.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 3. posiedzenia ZG PTAiIT – 28.02.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 4. posiedzenia ZG PTAiIT – 14.03.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 5. posiedzenia ZG PTAiIT – 21.03.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 6. posiedzenia ZG PTAiIT – 22.04.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 7. posiedzenia ZG PTAiIT – 10.06.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z ósmego Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii kadencji 2021-2024

Sprawozdanie z dziewiątego Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii kadencji 2021-2024

Sprawozdanie z dziesiątego Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii kadencji 2021-2024

Sprawozdanie z jedenastego Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii kadencji 2021-2024

Sprawozdanie z dwunastego Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii kadencji 2021-2024