Kadencja 2021-2024

Sprawozdanie z 1. posiedzenia ZG PTAiIT – 28.10.2021 r. Kraków (Kadencja 2021-2024)"

Sprawozdanie z 2. posiedzenia ZG PTAiIT – 27.01.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 3. posiedzenia ZG PTAiIT – 28.02.2022 r. (Kadencja 2021-2024)

Sprawozdanie z 4. posiedzenia ZG PTAiIT – 14.03.2022 r. (Kadencja 2021-2024)