Kadencja 2021-2024

Sprawozdanie z 1. posiedzenia ZG PTAiIT – 28.10.2021 r. Kraków (Kadencja 2021-2024)"