Kadencja 2008-2011

Sprawozdanie z 24 posiedzenia ZG PTAiIT

Sprawozdanie z 23 posiedzenia ZG PTAiIT

Załączniki

Sprawozdanie z 22 posiedzenia ZG PTAiIT

Sprawozdanie z 21 posiedzenia ZG PTAiIT

Sprawozdanie z 20 posiedzenia ZG PTAiIT

Załączniki

Sprawozdanie z 19 posiedzenia ZG PTAiIT

Załączniki

Sprawozdanie z 18 posiedzenia Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 02.07.2010

Sprawozdanie z 17 posiedzenia Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 14.05.2010

Załączniki

Sprawozdanie z 16 posiedzenia Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 09.04.2010

Załączniki

Sprawozdanie z 15 posiedzenia Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 19.02.2010

Załączniki

SPRAWOZDANIE Z 14 POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT Warszawa, dnia 08.01.2010 r.

Uchwała w sprawie podziału środków z imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne PTAiIT.

Projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie zmiany statutu Towarzystwa (19 lutego 2010 r.).

Uchwała nr 1 z 14 posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie Patronatu PTAiIT.

Sprawozdanie z XIII posiedzenia PTAiIT (04 listopada 2009 r.).

Załączniki

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTAiIT w dniu 5 sierpnia 2009