ESAIC

CZYM JEST ESAIC:

Europejskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii (European Society of Anaesthesiology and Intensive Care) jest wiodącą europejską organizacją na rzecz anestezjologii, intensywnej terapii, leczenia bólu i medycyny okołooperacyjnej. Zrzesza ponad 30 000 aktywnych członków i umożliwia nawiązywanie znajomości z międzynarodowymi ekspertami z zakresu szeroko rozumianej anestezjologii i intensywnej terapii. ESAIC jest europejską sekcją Światowego Zreszenia Towarzystw Anestezjologii (WFSA) i od 2020 roku, w związku ze szczególną rolą anestezjologów w walce z pandemią COVID-19, dodano do oficjalnej nazwy określenie intensywnej terapii.

CELE ESAIC:

 • Promocja wymiany informacji pomiędzy specjalistami z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Europie
 • Przekazywanie wiedzy związanej z anestezjologią i intensywną terapią
 • Promocja i ochrona członków towarzystwa
 • Promocja bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentami poprzez wspomaganie i harmonizację aktywności krajowych i międzynarodowych towarzystw anestezjologii w Europie

WIZJA ESAIC:

Promocja profesjonalnej roli specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, poprawa okołooperacyjnych następstw poprzez skupienie na jakości opieki i bezpieczeństwa:

 • Implementacja zapisów w Deklaracji Helsińskiej oraz prowadzenie projektów z zakresu bezpieczeństwa
 • Wsparcie i tworzenie wysokiej jakości szkoleń oraz programów edukacyjnych wraz z rozbudowanym i jednolitym systemem egzaminu europejskiego EDAIC oraz certyfikacji
 • Rozwój projektów naukowych poprzez Kliniczną Sieć Badawczą i Academic-CRO
 • Promocja roli anestezjologa w medycynie okołooperacyjnej z właścicielami instytucji medycznych

WŁADZE ESAIC:

Władze towarzystwa tworzą Zarząd ESAIC, Rada ESAIC wybierana wśród aktywnych członków z każdego kraju w Europie oraz coroczne Walne Zebranie Aktywnych Członków ESAIC odbywające się podczas kongresu Euroanaesthesia.

Od 2022 roku, członkiem rady ESAIC z ramienia Polski jest dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ AKTYWNYM CZŁONKIEM ESAIC:

Członkostwo w ESAIC przynosi korzyści edukacyjne, pozwala na interakcje ze specjalistami anestezjologii i intensywnej terapii oraz umożliwia uczestnictwo w programach wymiany w strukturach ośrodków specjalistycznych w Europie. Szczególnie zwraca uwagę:

 • Dostęp do źródeł wiedzy: czasopism European Journal of Anaesthesiology (EJA), Current Opinion in Anaesthesiology oraz Current Opinion in Critical Care; pełny dostęp do zapisanych wykładów z kongresu Euroanaesthesia i Focus Meetings, możliwość uczestniczenia i odsłuchu webinarów oraz modułów e-learningu na dedykowanej platformie ESAIC Academy.
 • Zniżki na coroczne kongresy Euroanaaesthesia, które są największymi spotkaniami anestezjologów w Europie. Zniżka ta rekompensuje koszty członkostwa.

UWAGA: Zniżka na Euroanaesthesia przysługuje tylko osobom, które opłaciły nowe członkostwo aktywne w roku poprzedzającym kongres do 31 grudnia LUB przedłużyły członkostwo na kolejny rok w terminie do 31 stycznia w roku kalendarzowym kongresu.

 • Możliwość uczestnictwa w grantach, programie wymiany w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Aktywne uczestnictwo w tworzeniu przyszłości anestezjologii i intensywnej terapii oraz wytycznych i zaleceń w naszej specjalności.

Koszt aktywnego członkostwa w ESAIC to 150 euro/rok lub 270 euro/2 lata

 

Członkostwo w European Society of Anaesthesiology and Intensive Care

Zgodnie z statutem European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) wszyscy aktywni członkowie PTAiIT bez dodatkowych kosztów mogą zostać członkami ESAIC (tak zwani "Individual society members"). Aby pozostać individual society members konieczne jest przekazanie przez Zarząd Główny PTAiIT do władz ESAIC następujących informacji o każdym członku: imię i nazwisko, datę urodzenia, e-mail, tytuł oraz obywatelstwo. Po przekazaniu tych danych ESAIC wyśle poszczególnym członkom list powitalny z prośbą o uzupełnienie swojego profilu i wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości. Dopiero po wykonaniu powyższych czynności staną się Państwo pełnoprawnymi individual society members i będą otrzymywali informację od ESAIC. Raz wykonana procedura rejestracji individual society members zapewnia aktywne członkostwo na okres dwóch lat kalendarzowych. W związku z powyższym osoby, które dokonały rejestracji w 2023r.  NIE MUSZĄ przesyłać swoich danych.

W przypadku chęci pozostania individual society members z jednoczasowym wyrażeniem zgody na przekazanie przez Zarząd Główny PTAiIT niezbędnych danych do ESAIC proszę o wejście w poniższy link. Wówczas nastąpi przekierowani do ankiety zawierającej niezbędne Państwa dane, które należy uzupełnić. Następnie po wyrażeniu zgód administracyjnych należy wysłać ankietę do Zarząd Główny PTAiIT (przesłanie nastąpi automatycznie po naciśnięciu przycisku "prześlij").

Ze względu na ograniczenia czasowe nieprzekraczalny termin uzupełnienia i wysłania ankiety mija 21.01.2024r (g. 23.59). Po tym terminie przesłane ankiety nie zostaną przekierowane do ESAIC.

Z wyrazami uznania

Zarząd główny PTAiIT