Aktualności PTAiIT

Nowy Program Specjalizacji - Pilne

Opublikowany: 03/02/2023
Członkowie zespołu biorący udział w tworzeniu opublikowanego w dniu wczorajszym programu specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii nie zostali poinformowani o planowanym skróceniu czasu jej trwania o rok. W związku z powyższym, opublikowany program nie odzwierciedla stanowiska zespołu.
Czytaj wiecej

Nowy koordynator ECMO

Opublikowany: 31/01/2023
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia nowym pełnomocnikiem do spraw koordynacji systemu pozaustrojowego utlenowania krwi u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19 został Prof. Mirosław Czuczwar.
Czytaj wiecej

Członkostwo indywidualne ESAIC

Opublikowany: 12/01/2023
Zgodnie ze statutem European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT), wszyscy aktywni członkowie PTAiIT bez dodatkowych kosztów mogą zostać członkami ESA...
Czytaj wiecej