Opublikowany: 21/04/2022

Nagrody pieniężne za działalność naukową

PTAiIT

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT z dnia 8 marca 2013 roku, Towarzystwo przyznaje w bieżącym roku nagrody pieniężne tym członkom aktywnym, których praca została opublikowana w 2021 roku w czasopiśmie ze współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor), a w pracy tej zacytowano artykuł, który ukazał się w 2019 lub 2020 roku na łamach „Anaesthesiology Intensive Therapy”.

Warunki przyznawania nagrody znajdują się w załączonym Regulaminie.
 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego wniosku według zasad
przedstawionych w Regulaminie  i przesłanie wraz ze wszystkimi załącznikami do
20 maja 2022 roku:

 

  1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email
     
  2. Pocztą tradycyjną na adres:
    prof. dr hab. Radosław Owczuk
    Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
    80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17