Opublikowany: 30/04/2024

pożegnanie prof. Krzysztofa Przesmyckiego

prof. Krzyszytof Przesmycki

W dniu 27 kwietnia 2024 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. Krzysztof Przesmycki, wieloletni kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Lublinie oraz prezes Roztoczańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Studia medyczne ukończył w 1970 roku w Lublinie. W 1974 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1996 tytuł doktora habilitowanego. W 2003 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 80 i 90 XX wieku pracował w szpitalach klinicznych w Nigerii, Finlandii i Szwecji. Był wybitnym specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny bólu oraz farmakologii, autorem licznych publikacji naukowych oraz promotorem wielu prac doktorskich. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 7 maja o godzinie 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Lipowej w Lublinie.