Opublikowany: 29/04/2024

Stanowisko Zarządu Głównego PTAiIT

PTAiIT_Logo_800x400

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywenj Terapii wyrażają głębokie zaniepokojenie z powodu aresztowania lekarza rezydenta Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim pod zarzutem spowodowania śmierci pacjenta. Po zapoznaniu się z ustaleniami komisji powołanej przez szpital (w których nie stwierdzono popełnienia błędu w postępowaniu medycznym), wysłuchaniu ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz konsultanta wojewódzkiego dla województwa lubuskiego stwierdzamy, że brak wyjaśnienień ze strony organów wymiaru sprawiedliwości uzasadniających zastosowanie najostrzejszego środka zapobiegawczego, może prowadzić do nadszarpnięcia zaufania pacjentów do lekarzy i spowodować nagminne stosowanie terapii daremnej w celu uniknięcia potencjalnej odpowiedzialności karnej. 

Prof. Radosław Owczuk

Prof. Rafał Drwiła

Prof. Krzysztof Kusza

Prof. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

Prof. Mirosław Czuczwar

Dr hab. Lidia Łysenko

Dr hab. Paweł Andruszkiewicz

Dr n. med. Marcin Rawicz

Dr hab. Szymon Białka