Opublikowany: 17/07/2023

Wspomnienie Pani dr Alicji Machety

alicja_machta

Z najgłębszym żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że w dniu 15 lipca 2023 roku,

przeżywszy lat 91, zmarła

śp.

Dr med. Alicja Macheta

Dr med. Alicja Macheta była wybitnym lekarzem anestezjologiem oraz
nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Całkowicie oddana pacjentom, ogromnie przyczyniła się do rozwoju anestezjologii
i intensywnej terapii w Polsce. Inspirowała liczne pokolenia młodych
anestezjologów przez wiele lat przewodnicząc Oddziałowi Podkarpackiemu oraz
Sekcji Historycznej PTAiIT, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu i działalności
Centrum Europejskiej Edukacji w Anestezjologii i Intensywnej Terapii (CEEA),
a także organizując z niezwykłym zaangażowaniem liczne konferencje i sympozja
naukowe, przez co zyskała wielkie uznanie w środowisku anestezjologów w Polsce

i za granicą. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

MSZA ŚW. ŻAŁOBNA przy Zmarłej odprawiona zostanie w piątek,

21 lipca 2023 roku o godzinie 12:20

w kaplicy na Cmentarzu Batowickim przy ulicy Reduty,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku,

o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu
Członkowie ZG PTAiIT