Opublikowany: 25/07/2022

Profesor dr hab. n. med. Rafał Drwiła nowym Konsultantem Krajowym w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

KonsultantKrajowy

Profesor dr hab. n. med.  Rafał Drwiła
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny  Katedry  i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielińskiego.

Rafał Drwiła w 1983 roku ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Doktorat(1996) oraz habilitację(2009) uzyskał w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł profesora został mu nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2016 roku. Odbył roczne szkolenie kliniczno naukowe w  Katolickim Uniwersytecie w Leuven( Belgia) oraz szkolenia kliniczne w Neustadt(Niemcy) oraz Huston(USA). Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na profilaktyce utrat krwi podczas zabiegów kardiochirurgicznych oraz ogrzewaniu pozaustrojowym pacjentów w stanie hipotermii głębokiej. Jest  autorem i współautorem kilkuset opracowań w czasopismach krajowych i zagranicznych.