Opublikowany: 04/07/2022

Wspomnienie Dr n. med. JANUSZA ZIÓŁKOWSKIEGO

j

W dniu 1 lipca 2022 roku odszedł od nas Dr n. med. JANUSZ ZIÓŁKOWSKI - anestezjolog dziecięcy.

Dr Ziółkowski całe zawodowe życie związany był z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Studia
w  Akademii Medycznej ukończył w 1982 i od tego czasu pracował w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy
ul. Działdowskiej, w którym szkolił się, specjalizował i uczył innych, od początku stosując najnowocześniejsze techniki znieczulania  dzieci. Jako pierwszy lekarz w Polsce zastosował znieczulenie doopłucnowe u dzieci, czego zwieńczeniem była praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 1992 roku.

Dr Ziółkowski od 1997 roku kierował w swoim szpitalu Oddziałem Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej; kontynuując z wielkim szacunkiem dorobek poprzedników wdrażał najnowocześniejsze metody i techniki znieczulenia coraz młodszych i mniejszych pacjentów. Od początku swojej pracy wiele uwagi poświęcał niezwykle ważnemu i wciąż aktualnemu problemowi leczenia bólu. Współtworzył i przez wiele lat pracował w poradni leczenia bólu CSK WUM. Był  jednym z założycieli i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Jako współautor wielu podręczników i niezłomny propagator nowoczesnych metod leczenia bólu u dzieci był wychowawcą i autorytetem w tej dziedzinie dla wielu pokoleń anestezjologów i pediatrów. Swoją szeroką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie przekazywał młodym lekarzom na kursach specjalizacyjnych WUM i CMKP.  Przez wiele lat był opiekunem naukowym Studenckiego Anestezjologicznego Koła Naukowego „ANKONA”.

Janusz interesował się wielce historią anestezjologii, pielęgnując w swoim gabinecie osobiste muzeum techniki anestezjologicznej.

Jego kompetencje były wielokrotnie doceniane przez anestezjologów dziecięcych powołujących dr. J. Ziółkowskiego do Zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 2016 r  kierował Oddziałem Pooperacyjnym w nowym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM jednocześnie pełniąc funkcję zastępcy Kierownika Kliniki.

Dr Janusz Ziółkowski był dobrym, ciepłym i życzliwym Człowiekiem o niezwykłej kulturze osobistej, bardzo cenionym przez swoich wychowanków, współpracowników oraz wiele pokoleń studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rodzinie zmarłego pragniemy złożyć szczere kondolencje.