Opublikowany: 20/07/2022

Wytyczne uśmierzania bólu ostrego u dzieci, PTAiIT A.D. 2022

wytyczne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi uśmierzania bólu ostrego u dzieci, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii A.D. 2022. Wersja przedstawiona jest w języku polskim. Wersja do cytowania, w języku angielskim, ukaże się w najbliższych numerach Anaesthesiology Intensive Therapy.