Opublikowany: 22/09/2022

List Nr 4 prezesa PTAiIT prof. dr hab. n. med. Janusza Andresa

PTAiIT

List Nr 4 Prezesa PTAiiT z dnia 22 września 2022 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Zakończony parę dni temu Kongres PTAiIT Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta www.bezpieczny-pacjent2022.pl przypomniał nam jak ważną i odpowiedzialną rolę w systemie ochrony zdrowia odgrywa nasza specjalność i jak bardzo potrzebne są częste spotkania stacjonarne w celu efektywnej wymiany poglądów i nawiązywania współpracy. Kulminacyjnym punktem Forum była prezentacja i podpisanie Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta - oryginał Deklaracji wraz z piśmiennictwem dostępny jest pod linkiem www.bezpiecznypacjent.pl

Kraków 2022

Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta,

Kraków 15-17 września 2022 roku
 

z okazji Pierwszego Kongresu Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa

Pacjenta oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta (1), my, niżej

podpisani Sygnatariusze

s

(na zdjęciu od lewej: Jan Duława - Prezes Towarzystwa Internistów Polskich, Grzegorz Wrona – Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej, Radosław Owczuk – Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT), Janusz Andres – Prezes PTAiIT, Stanislaw Maćkowiak – Prezes Federacji Pacjentów Polskich, Janusz Pokorski – Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Marzena WojewódzkaŻelezniakowicz – Zarząd Główny Polskie Towarzytwo Medycyny Ratunkowej, Barbara Kutryba – Wiceprezes Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Aleksander Konturek – Zarząd Główny Towarzystwo Chirurgów Polskich, Jarosław Woroń – Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Badania Bólu)

 

Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta

 

działając na rzecz promocji bezpieczeństwa pacjenta, jako podstawowego i niezbędnego fundamentu systemu ochrony zdrowia, popierając treści zawarte w dokumentach: Globalne działania na rzecz bezpieczeństwa pacjenta (2), Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implementacji działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta (3), apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich aktywności umożliwiających realizację celów zawartych w Globalnym planie działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030 (4) Światowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii (5,6) i niniejszym deklarujemy interdyscyplinarną współpracę na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta.
 

1. Ogłoszenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta WHO 2022

2. Globalne działania dla Bezpieczeństwa Pacjenta – WHA72.6. Agenda zgromadzenia 28 maja 2019

3. Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implemetacji działań na rzecz Bezpieczeństwa pacjenta

4. Globalny plan działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030

5. Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii (DeHeBePA)

6. Dziesięć lat Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii

 

To niezwykle ważne zarówno dla środowiska medycznego, jak i ogółu społeczeństwa wydarzenie będzie organizowane przez Fundację Bezpieczny Pacjent corocznie z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta WHO. Już wkrótce zaprosimy Państwa do zapoznania się z nagraniami z Kongresu. Zapraszam także na stacjonarny kurs CEEA Nr 6 Medycyna okołooperacyjna w dniach 7-10 grudnia 2022 roku www.ceea.pl

 

Prof. Janusz Andres

Prezes PTAiIT