Sekcje PTAiIT

oddzial

1. Sekcja Ultrasonografii i Echokardiografii

Zakres tematyczny: Ultrasonografia i echokardiografia
Zarząd:
Przewodniczący: Paweł Andruszkiewicz
Zastępca: Piotr Nowakowski
Sekretarz: Paula Dudek
Adres: II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1 a
Telefon: 22 599-20-02(602 100 798)
E-mail: 
Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

oddzial

2. Sekcja Płynoterapii i Hemostazy

Zakres tematyczny: Płynoterapia, ciężkie krwotoki, hemostaza
Zarząd:
Przewodniczący: Elżbieta Nowacka
Zastępca: Grażyna Michalska-Krzanowska
Sekretarz: Gabriela Kuźmińska
Adres: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa
E-mail: 
Kliknij, aby zobaczyć adres email

sekcja

3. Sekcja Wentylacji Domowej

Zakres tematyczny: Wentylacja domowa, opieka paliatywna
Zarząd:
Przewodniczący: Zbigniew Szkulmowski
Zastępca: : Lucjan Habieda
Sekretarz: Robert Suchanke
Adres: Wentylacja Domowa,
85-630 Bydgoszcz, ul. Jodłowa 16/1
Telefon 501 46 30 48
E-mail: 
Kliknij, aby zobaczyć adres emailKliknij, aby zobaczyć adres email

sekcja

4. Sekcja Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu

Zakres tematyczny: Anestezja regionalna, terapia bólu ostrego i przewlekłego
Zarząd:
Przewodniczący: Szymon Białka
Zastępca: Wojciech Gola
Sekretarz: Marek Janiak
Adres: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
81-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15
Telefon: 32 3704593
E-mail: 
Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

sekcje

5. Sekcja Historyczna

Zakres tematyczny: Historia anestezjologii i intensywnej terapii
Zarząd:
Przewodniczący: Andrzej Zawadzki
Członkowie Zarządu Dariusz Kosson, Anna Paprocka-Lipińska

sekcja

6. Sekcja Kardiotorakoanestezjologii

Zakres tematyczny: Kardioanestezjologia, torakoanestezjologia, układ krążenia, intensywna terapia w schorzeniach kardiologicznych
Zarząd:
Przewodniczący: Paweł Nadziakiewicz
Zastępca: Romuald Lango
Sekretarz: Marek Grochla
Adres: Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii,
41-800 Zabrze, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9
Telefon: 32 2732731
E-mail: 
Kliknij, aby zobaczyć adres email

sekcja

7. Sekcja Medycyny Hiperbarycznej

Zakres tematyczny: Medycyna hiperbaryczna

sekcja

8. Sekcja Neuroanestezjologii

Zakres tematyczny: Neuroanestezjologia, intensywna terapia w schorzeniach neurologicznych, śmierć mózgu i związane z nią zagadnienia
Zarząd:
Przewodniczący: Beata Rzewuska
Zastępca: Romuald Bohatyrewicz
Sekretarz: Klaudyna Kojder
Adres: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK nr 1
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Telefon: 91 4253561 fax 91 425 3567
E-mail: 
Kliknij, aby zobaczyć adres email

sekcja

9. Sekcja Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Zakres tematyczny: Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca
Zarząd:
Przewodniczący: Marzena Zielińska
Zastępca: Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Sekretarz: Maciej Cetler
Adres: Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Wrocławski Uniwersytet Medyczny,
50-556 Wrocław ul. Borowska 213
Telefon: 71 733 23 62
E-mail:  Kliknij, aby zobaczyć adres email

sekcja

10. Sekcja Przyrządowego Udrażniania Dróg Oddechowych

Zakres tematyczny: Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, trudne drogi oddechowe
Zarząd:
Przewodniczący: Tomasz Gaszyński

Zastępca: Dawid Aleksandrowicz
Sekretarz: Andrzej Wieczorek.
Adres Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lodzi USK 1 im N.Barlickiego
90-153 Łodź, ul. Kopcińskiego 22
Telefon: 42 678 37 48
Fax: 42 678 37 48

sekcja

11. Sekcja Znieczulenia Ogólnego

Zakres tematyczny: Znieczulenie ogólne, medycyna okołooperacyjna, bezpieczeństwo pacjenta, społeczne i środowiskowe aspekty anestezjologii
Zarząd:
Przewodniczący: Waldemar Machała
Zastępca: Robert Włodarski
Sekretarz: Marta Serwa
Adres: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Kliniczny

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
Telefon: 42 201 42 10,
Fax 42 201 42 11

 

sekcja

12. Sekcja Mikrobiologii i Zakażeń

Zakres tematyczny: Mikrobiologia, zakażenia, ciężka sepsa
Zarząd:
Przewodniczący: Wiktor Sułkowski
Zastępca: Jakub Śmiechowicz
Sekretarz: Katarzyna Matysiak-Luśnia
Adres: Klinika Wentylacji, Zakład Opiekuńczo Leczniczy Grupa ORPEA Polska; 05-520 Bielawa ul. Lipowa 1
Telefon: 536 000 553
E-mail: 
wiktorKliknij, aby zobaczyć adres email

sekcje

13. Sekcja Anestezjologii w Położnictwie

Zakres tematyczny: Anestezjologia i opieka okołooperacyjna w położnictwie

Przewodniczący: Bartłomiej Wódarski
Zastępca: Radosław Chutkowski
Sekretarz: Ewa Orska

 

sekcje

14. Sekcja Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych

Informacja Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych
Zarząd:
Przewodniczący: Wojciech Rychlik
Zastępca: Janusz Michalak
Sekretarz: Piotr Kurpas
Adres: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym – GCM
40-635 Katowice-Ochojec, ul. Ziołowa 45/47
Telefon: 32 359 86 48; 32 359 85 94
E-mail: 
Kliknij, aby zobaczyć adres email

sekcje

15. Sekcja Intensywnej Terapii

Zakres tematyczny: Intensywna terapia dorosłych, monitorowanie, sprzęt i komputeryzacja, wentylacja, społeczne i środowiskowe aspekty intensywnej terapii
Zarząd:
Przewodniczący: Łukasz Krzych
Zastępca: Agnieszka Misiewska-Kaczur
Sekretarz: Agnieszka Krzywańska-Karlik
Adres: Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, UCK im. prof. K. Gibińskiego
40-752 Katowice, ul. Medyków 14,
Telefon: 32 789 42 01
E-mail:   
Kliknij, aby zobaczyć adres email

sekcje

16. Sekcja Naukowo-Edukacyjna

Zakres tematyczny: Edukacja, nauka, wytyczne
Zarząd:
Przewodniczący: Piotr Knapik
Zastępca: Ewa Trejnowska
Sekretarz: Miłosz Jankowsk
Adres:
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, 41-800 Zabrze, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9
Telefon: 32 2732731
E-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

sekcje

17. Sekcja Etyki

Zakres tematyczny: Etyka w anestezjologii i intensywnej terapii
Zarząd:
Przewodniczący: Maria Damps
Zastępca: Ewa Kucewicz
Sekretarz: Szymon Skoczynski
Adres: Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Telefon: 32 207 1882
E-mail: 
Kliknij, aby zobaczyć adres email

sekcje

18. Sekcja Znieczulenia Ambulatoryjnego

Zakres tematyczny: Znieczulenie ambulatoryjne i związane z nim zagadnieni

sekcje

19. Sekcja Nauczania Symulacyjnego

Zakres tematyczny: Symulacja w anestezjologii i intensywnej terapii

sekcje

20. Sekcja Geriatryczna

Zakres tematyczny: znieczulenie i intensywna terapia pacjenta geriatrycznego

Zarząd:

Przewodniczący: Katarzyna Sierakowska

Sekretarz: Michalina Kołodziejczak

Adres: Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej- Curie 9

Telefon: 52 5854750

E-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email