Konferencja IKMO 2023 – Po pierwsze PRIMO

Data i godzina rozpoczęcia
2023.03.25
09:00
Data i godzina zakończenia
2023.03.25
18:00
Miejscowość
Gdańsk
Typ wydarzenia
Konferencja

Opis wydarzenia

Konferencja jest adresowana do profesjonalistów i adeptów wszystkich specjalności medycznych biorących udział w leczeniu pacjenta w okresie okołooperacyjnym: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów klinicznych.

Cel: interdyscyplinarna edukacja prowadząca do poprawy jakości leczenia w okresie okołooperacyjnym.

Leczenie chirurgiczne we współczesnym rozumieniu jest procesem, a nie jednorazowym zdarzeniem w historii życia chorego.
W związku z tym, rodzi się nowa gałąź medycyny – medycyna okołooperacyjna. Wykłady i warsztaty zostaną poświęcone różnym aspektom okresu okołooperacyjnego – żywieniu, przygotowaniu fizycznemu, ochronie krwi pacjenta. Poprzez odpowiednie przygotowanie (prehabilitację) można poprawić wyniki leczenia, także z perspektywy ekonomii ochrony zdrowia. Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa, polegające na sukcesywnym zwiększaniu się populacji pacjentów w podeszłym wieku i geriatrycznych, wymagają zastosowania idei prehabilitacji w codziennej praktyce.

Tematy sesji:

  • Pacjent w podeszłym wieku i geriatryczny w okresie okołooperacyjnym
  • Pacjent z zaburzeniami odżywiania – otyłość, otyłość sarkopeniczna, niedożywienie jako wyzwania okresu okołooperacyjnego
  • Pacjent z chorobą onkologiczną – rola prehabilitacji
  • Kwalifikacja i leczenie okołooperacyjne pacjentów z chorobami układu krążenia i oddechowego w świetle w nowych wytycznych

Zaprosiliśmy również specjalistów organizacji ochrony zdrowia, aby przedyskutować możliwości koordynowania i prowadzenia leczenia pacjenta w okresie okołooperacyjnym w obecnym systemie.

Sesje warsztatowe obejmą praktyczne aspekty leczenia żywieniowego, fizjoterapii oddechowej, badania wydolności sercowo-naczyniowej, treningi relaksacyjne i zindywidualizowane monitorowanie telemetryczne.

Organizator: Szpitale Pomorskie Sp z o.o

Goście honorowi:

Prof. Francesco Carli, specjalista anestezjologii i żywienia klinicznego, Uniwersytet McGill, Montreal, Kanada, prekursor idei oraz praktyki prehabilitacji i medycyny okołooperacyjnej na świecie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań, prekursor idei oraz praktyki prehabilitacji w Polsce

Komitet Naukowy i Organizacyjny:

Prof. Francesco Carli, Uniwersytet McGill, Montreal, Kanada

Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Prof. dr hab. n. med. Marek Dobosz, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowara, Szpitale Pomorskie, Gdańsk

Dr n. med. Piotr Popowski, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Katarzyna Sierakowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz

Prof. Michał O. Zembala, MBA-HHM, Londyn, Wielka Brytania

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowara
Szpitale Pomorskie

Do zobaczenia w Trójmieście!

 

Program konferencji  – zapraszamy na ikmo.pl