XXII Sympozjum Sekcja Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej PTAiIT

Data i godzina rozpoczęcia
2023.09.21
02:00
Data i godzina zakończenia
2022.09.22
23:59
Miejscowość
Wrocław
Typ wydarzenia
Konferencja

Opis wydarzenia