Opublikowany: 19/09/2022

Wpis Konsultanta Krajowego 19.09.22

Aktualnosci_985x6909.png

Kraków, 19 września 2022 roku

 

 

Szanowni Koledzy,

 

Jesteśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem kongresu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej  Terapii poświęconego interdyscyplinernemu forum bezpieczeństwa pacjenta. Zorganizowane w Krakowie przez obecnego prezesa  towarzystwa Prof. Janusza Andresa spotkanie poruszyło zagadnienia mające dla wszystkich anestezjologów i intensywnych terapeutów  ogromne znaczenie w codziennej praktyce klinicznej. Spotkanie w mojej opinii  pozwoliło uczestnikom na poszerzenie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej oraz uświadomiło lekarzom naszej dyscypliny  z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć w nadchodzących latach.

W ramach kongresu odbyło się również spotkanie z konsultantem krajowym którą to zaszczytną funkcję pełnię od sierpnia 2022 roku. Powoli zapoznając się z swoimi obowiązkami dociera to mnie ogrom czekających mnie wyzwań oraz narasta szacunek dla tych kolegów którzy wcześniej wyznaczyli wysokie standardy związane z tytułem konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

W ramach spotkania przedstawiłem obowiązujący obecnie stan prawny- obowiązki konsultanta krajowego wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 886 z późn. zm.) regulujący dość szczegółowo większość aspektów pracy powołanych przez Ministra Zdrowia konsultantów.

Całość mojego wystąpienia będzie dostępna wkrótce na stronie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Skracając jego tezy  do jednego zdania muszę stwierdzić, iż ustawodawca oczekuje od konsultanta krajowego sprawowania roli bezstronnego doradcy Ministra Zdrowia w reprezentowanej  dziedzinie medycyny.

Jednocześnie pragnę zadeklarować moją pomoc dla wszystkich pozostających w szkoleniu jak i pracujących lekarzy naszej specjalności w ramach powierzonych mi przez ustawodawcę obowiązków.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Rafał Drwiła

Konsultant krajowy anestezjologii i intensywnej terapii