Opublikowany: 18/11/2023

18 listopada 2023 – 65 lat działalności Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

PTAiIT_Logo_800x400

Towarzystwo Anestezjologów Polskich (TAP), zawiązano w trakcie I Zjazdu
Anestezjologicznego, który odbył się w Collegium Minus Uniwersytetu Warszawskiego,
zostało formalnie zarejestrowane 18 listopada 1958 r. w Warszawie. Pierwszym prezesem
został doc. Mieczysław Justyna, funkcję sekretarza pełnił dr Marek Sych.
W podsumowaniu działalności pierwszej kadencji odnajdujemy m. in, że liczba członków
TAP wynosiła 46 lekarzy (25 specjalistów II stopnia i 21 specjalistów I stopnia). Dwóch
członków TAP – Stanisław Pokrzywnicki i Mieczysław Justyna - posiadało wówczas tytuł
naukowy docenta a 7 lekarzy – tytuł doktora medycyny. Pierwszy oddział terenowy TAP
powstał w Poznaniu w październiku 1962 r., a w następnym roku- oddziały w Warszawie,
Gdańsku i we Wrocławiu oraz pierwsza Sekcja Ratownictwa. Od 1965 r. TAP jest
członkiem rzeczywistym World Federation of Societies of Anaesthesiologists (W.F.S.A.).
Czasopismo Towarzystwa - kwartalnik „Anestezjologia i Reanimacja” – umieszczono w
planie wydawniczym PZWL na rok 1969 dzięki staraniom prof. Stanisława Pokrzywnickiego,
późniejszego wieloletniego redaktora naczelnego. Sekretarzem redakcji został dr med.
Zdzisław Rondio.


                             pieczatkalata60te           pieczatkalata80te

                                Pieczątka - lata 60-te                 Pieczątka - lata 80-te