Opublikowany: 23/01/2024

Członkostwo w European Society of Anaesthesiology and Intensive Care

esaic

Członkostwo w European Society of Anaesthesiology and Intensive Care

Zgodnie z statutem European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) wszyscy aktywni członkowie PTAiIT bez dodatkowych kosztów mogą zostać członkami ESAIC (tak zwani "Individual society members"). Aby pozostać individual society members konieczne jest przekazanie przez Zarząd Główny PTAiIT do władz ESAIC następujących informacji o każdym członku: imię i nazwisko, datę urodzenia, e-mail, tytuł oraz obywatelstwo. Po przekazaniu tych danych ESAIC wyśle poszczególnym członkom list powitalny z prośbą o uzupełnienie swojego profilu i wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości. Dopiero po wykonaniu powyższych czynności staną się Państwo pełnoprawnymi individual society members i będą otrzymywali informację od ESAIC. Raz wykonana procedura rejestracji individual society members zapewnia aktywne członkostwo na okres dwóch lat kalendarzowych. W związku z powyższym osoby, które dokonały rejestracji w 2023r. NIE MUSZĄ przesyłać swoich danych.

W przypadku chęci pozostania individual society members z jednoczasowym wyrażeniem zgody na przekazanie przez Zarząd Główny PTAiIT niezbędnych danych do ESAIC proszę o wejście w poniższy link. Wówczas nastąpi przekierowani do ankiety zawierającej niezbędne Państwa dane, które należy uzupełnić. Następnie po wyrażeniu zgód administracyjnych należy wysłać ankietę do Zarząd Główny PTAiIT (przesłanie nastąpi automatycznie po naciśnięciu przycisku "prześlij").

Ze względu na ograniczenia czasowe nieprzekraczalny termin uzupełnienia i wysłania ankiety mija 21.01.2024r (g. 23.59). Po tym terminie przesłane ankiety nie zostaną przekierowane do ESAIC.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

Z wyrazami uznania

Zarząd główny PTAiIT