Opublikowany: 03/03/2023

Kongres HCC w Katowicach

hcc2023

  hcc2023info

PACJENCI: JAK IM POMÓC?
10 marca 2023 r., godz. 14.30-15.30 sala Balowa A
Jak pacjent widzi system ochrony zdrowia i czy wie, jak się po nim poruszać? Okrągły stół organizacji pacjenckich

  1. Jaką rolę widzi Pan dla pacjenta i jego rodziny w tworzeniu bezpiecznego systemu ochrony zdrowia w Polsce?

Niezbędne jest zaangażowanie pacjentów i rodziny w opracowywaniu przepisów, ustaw i rozporządzeń na temat bezpiecznego systemu ochrony zdrowia. Uczenie się od pacjentów i rodziny, którzy doznali szkody w wyniku leczenia oraz rozpoznanie jaka była przyczyna szkody, a także jej analiza w celu wprowadzenie bardziej efektywnych rozwiązań w perspektywie czasu poprawi bezpieczeństwo. Należy pozyskać aktywnych i rozpoznawalnych społecznie liderów i propagatorów idei bezpieczeństwa pacjenta. Wprowadzenie zasad i praktyk otwartości i transparentności dla pacjentów i ich rodzin w całym systemie ochrony zdrowia, z raportami bezpieczeństwa oraz zdarzeniami niepożądanych włącznie jest elementem koniecznym kultury bezpieczeństwa, podobnie jak zapewnienie pełnej informacji i edukacji pacjenta i jego rodziny w zakresie zarówno konieczności osobistego zaangażowania się w leczenie jak i udziału we współodpowiedzialnym podejmowaniu decyzji.

  2. Jak zapewnić bezpieczeństwo w systemie ochrony zdrowia?

Bezpieczny system ochrony zdrowia buduje się latami, o ile nie pokoleniami, na podstawie skoordynowanych i konsekwentnych działań na każdym poziomie decyzyjnym z udziałem uznanych ekspertów ds. bezpieczeństwa. Jasne dla wszystkich zasady polityki bezpieczeństwa oraz transparentność wprowadzanych procedur musi być zapewniona i akceptowalna dla personelu medycznego i społeczeństwa na każdym etapie implementacji procedur. Zaangażowanie pacjentów i innych istotnych udziałowców oraz zainteresowanych organizacji oraz ciągłe monitorowanie efektów wprowadzanych procedur połączone z wyciąganie wniosków jest niezbędne w celu adaptacji, implementacji oraz rozwoju kultury bezpieczeństwa.

  3. Jaką rolę ma spełniać Interdyscyplinarna Deklaracja Bezpieczeństwa Pacjenta sygnowana we wrześniu ubiegłego roku m.in. przez Federację Pacjentów Polskich?

Sygnatariusze Deklaracji działają na rzecz promocji bezpieczeństwa pacjenta, jako podstawowego i niezbędnego fundamentu systemu ochrony zdrowia, popierają treści zawarte w dokumentach: Globalne działania na rzecz bezpieczeństwa pacjenta (2), Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implementacji działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta (3), apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich aktywności umożliwiających realizację celów zawartych w Globalnym planie działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030 (4) Światowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii (5,6) i deklarują interdyscyplinarną współpracę na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta.

1. Ogłoszenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta WHO 2022
2. Agenda WHA 72.6 zgromadzenia 28 maja 2019 Globalne działania dla Bezpieczeństwa Pacjenta
3. Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implemetacji działań na rzecz Bezpieczeństwa pacjenta
4. Globalny plan działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030
5. Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii (DeHeBePA) 
6. Dziesięć lat Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii

Inicjatywna powyższa kontynuowana jest w tym roku poprzez II Forum Bezpieczeństwa Pacjenta, Kraków 15-17 września 2023 w ramach realizacji projektu „Dekady Bezpieczeństwa Pacjenta” www.bezpiecznypacjent.pl