Opublikowany: 08/12/2020

Korespondencja Prezesa PTAiIT Pana prof. Krzysztofa Kuszy z Dyrektorem CEM Panią prof. Beatą Pepłońską w sprawie wystawiania odpowiednich certyfikatów przez PTAiIT

Korespondencja Prezesa PTAiIT Pana prof. Krzysztofa Kuszy z Dyrektorem CEM Panią prof. Beatą Pepłońską w sprawie wystawiania odpowiednich certyfikatów przez PTAiIT

ak

Szanowni Państwo,

W związku z treścią art. 33 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu Prezes PTAiIT Pan prof. Krzysztof Kusza zwrócił się z prośbą do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi Pani prof. Beaty Pepłońskiej o pisemne wyjaśnienie dwóch wątpliwości:

  1. Czy Certyfikat PTAiIT potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 może być przez PTAiIT wydawany w przypadku, kiedy określony lekarz, który zgłosił się do jednego z egzaminów wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 (dokładnie: European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (Examination) Part II), którego część miała się odbyć w 2020 r. i nie odbyła się w wyznaczonym terminie ze względu na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 oraz ryzykiem zachorowania na COVID-19, ale egzamin ten odbył się w terminie do dnia 31 października 2020 r. w przypadku innych lekarzy (np. w formie on-line)?
     
  2. Czy PTAiIT może potwierdzić, że egzamin European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Examination został złożony z wynikiem pozytywnym w całości na podstawie innych dokumentów niż wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (tj. European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Part I Examination Results report oraz European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Part II Examination Results report)? Pytanie jest związane z faktem, iż od kilku miesięcy PTAiIT otrzymuje od zainteresowanych osób zamiast wymaganego dokumentu European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Part II Examination Results report inne dokumenty (np. listy), potwierdzające zdanie ww. części egzaminu.

W związku z otrzymaniem w dniu 8 grudnia 2020 r. pisma Pani Dyrektor CEM Pani prof. Beaty Pepłońskiej, w którym nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi na pierwsze pytanie (oraz de facto nie ustosunkowano się do przedstawionego problemu) Prezes PTAiIT wystąpi zgodnie z sugestią Dyrektora CEM do Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia z prośbą o odpowiednie wyjaśnienie.

pozdrawiam

Dr. hab. n. med. Mariusz Piechota

Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii