Opublikowany: 03/02/2023

Nowy Program Specjalizacji - Pilne

Aktualnosci_985x69027.png

Członkowie zespołu biorący udział w tworzeniu opublikowanego w dniu wczorajszym programu specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii nie zostali poinformowani o planowanym skróceniu czasu jej trwania o rok. W związku z powyższym, opublikowany program nie odzwierciedla stanowiska zespołu.

Prof. dr. hab. Radosław Owczuk
Prof. dr hab. Hanna Misiołek
Prof. dr hab. Mirosław Czuczwar

Prof. dr hab. Krzysztof Kusza
Prof. dr hab. Łukasz Krzych
Dr hab.n.med.Lidia Łysenko prof.UMW
Dr hab.n.med. Janusz Trzebicki

Dr n. med. Wojciech Gola
Lek. Andrzej Nartonowicz