Opublikowany: 06/04/2023

XIV Polish ESRA Zonal Symposium

ESRA

W dniu 30.03.2023 r. podczas XIV Polish ESRA Zonal Symposium odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowej działalności Towarzystwa oraz odbyły się wybory nowego Zarządu na kolejną kadencję. Delegaci wybrali nowy Zarząd w składzie:

Wojciech Gola - przewodniczący

Andrzej Daszkiewicz - sekretarz

Szymon Białka - skarbnik

Michał Hajkowski - przedstawiciel osób szkolących się. 

 

W imieniu wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu oraz sympatyków anestezjologii regionalnej składamy serdeczne podziękowania Pani Prof. Hannie Misiołek za wieloletnie kierowanie Towarzystwem, czynne zaangażowanie w jego rozwój oraz nieustanne promowanie polskiej anestezjologii regionalnej.