Opublikowany: 02/02/2022

Zmiana Redaktora Naczelnego AIT

Aktualnosci_985x69010.png

Zgodnie z uchwałą Zarządu Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (z dnia 27 stycznia 2022 roku), od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego czasopisma "Anaesthesiology Intensive Therapy". Nowym Redaktorem Naczelnym został Pan Prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów wydawniczych oraz dalszego rozwoju czasopisma.

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z uchwałą z dnia 28 października 2021 r. od 1 stycznia 2022 r. następuje zawieszenie wydawania czasopisma "Anestezjologia Intensywna Terapia", natomiast czasopismo "Anaesthesiology Intensive Therapy" wydawane będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Pełny dostęp do Anaesthesiology Intensive Therapy posiadają aktywni członkowie PTAiIT.