Opublikowany: 14/06/2022

Stanowisko PTAiIT w sprawie projekt u zmiany rozporządzenia o PRM

PTAiIT

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Opis redaktora

apmichałowski