Opublikowany: 13/09/2022

ACCESS Study - Anesthesia practice for Cesarean delivery Snapshot Survey

Aktualnosci_985x69020.png

Drogie Koleżanki i Koledzy,


ESAIC-Obstetric Anaesthesiology Subcommittee 4, planuje nowe badanie ankietowe w celu oceny
praktyki anestezjologicznej podczas znieczulenia do cięcia cesarskiego.

Jeżeli jesteś zainteresowana/-y uczestnictwem Twojego ośrodka w badaniu, prosimy o wypełnienie
tej wstępnej ankiety.

Każdy uczestniczący kraj będzie miał kilka ośrodków z krajowym koordynatorem. Każdy uczestniczący
ośrodek będzie miał głównego badacza. Być może już otrzymaliście zaproszenie do udziału w tym
badaniu. Ta ankieta jest zaprojektowany w celu potwierdzenia zainteresowania prowadzenia badania
w Twoim ośrodku jako główny badacz, aby oszacować całkowitą liczbę ośrodków deklarujących udział
i oszacować ilość cięć cesarskich. Chcemy zgromadzić również dane kontaktowe w celu przesłania
dalszych informacji.

Naszym celem badawczym jest obserwacja praktyki anestezjologicznej dotyczącej wszystkich cięć
cesarskich w okresie 2 tygodni w każdym z uczestniczących ośrodków. W ten sposób uzyskamy
informacje dotyczące znieczulenia podczas cięcia cesarskiego.

W okresie badania anestezjolog znieczulający lub główny badacz z danego ośrodka wypełni krótką
ankietę dotyczącą każdego cięcia cesarskim w ciągu 2 tygodni badania. Nie będzie to związane z
interwencją u pacjentek, a dane będą zbierane retrospektywnie, po zakończeniu cięcia cesarskiego,
dlatego oczekuje się, że świadoma zgoda pacjentki nie będzie wymagana. Jednak lokalna,
instytucjonalna (jeżeli wymagana) lub krajowa opinia komisji bioetycznej może być wymagana.
Koordynatorzy krajowi i główni badacze mają prawo do współautorstwa publikacji grupy badawczej,
współmiernego do wkładu, jak określono w protokole badania, który otrzymasz po wypełnieniu
ankiety.

Początek badania jest zaplanowany na 1 września 2023 r. Powinno to dać czas wszystkim ośrodkom
na uzyskanie niezbędnych formalności.

Prosimy o zawrócenie uwagi, że dane wprowadzone w niniejszej ankiecie posłużą do identyfikacji
ośrodków potencjalnie uczestniczących w badaniu ACCESS i podlegają RODO.
Dziękujemy za udział w ankiecie identyfikacyjnej ośrodka badawczego ACCESS.

Poniżej link do ankiety:   https://forms.gle/SAt3ZXyMkjCV4D9T8  

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Paweł Krawczyk MD, PhD
ACCESS Study National Coordinator
Department of Anesthesiology
and Intensive Care Medicine
Jagiellonian University Medical College
Cracow, Poland
e-mail:  Kliknij, aby zobaczyć adres email