Opublikowany: 30/08/2022

Stanowisko PTAiIT odnośnie Projektu Rozporządzenia MZ w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty z dnia 29.08.2022 r.

wytyczne

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
odnośnie Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności
zawodowych lekarza i lekarza dentysty z dnia 29 sierpnia 2022 r.