Opublikowany: 26/07/2022

Wytyczne PTAiIT określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia pacjentów do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii

wytyczne

26.07.2022
 

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem (wraz z załącznikami) nowych "Wytycznych Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określających zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia pacjentów do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii". Wersja w języku polskim jest obowiązująca i powinna zostać wdrożona do praktyki klinicznej z dniem dzisiejszym. Wersja do cytowania, w języku angielskim, ukaże się w najbliższym czasie na łamach czasopisma "Anaesthesiology Intensive Therapy".

Załączniki
Załączniki

Wytyczne wydane na podstawie § 3* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2020 r. poz. 940, z późn. zm.)

3. Kwalifikacja pacjentów do oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalach odbywa się zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi sposób kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia pacjentów do oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.